Az emberi tudatosság szintjei ebben a megközelítésben David R. Hawkins amerikai pszichológus, Erő kontra erő című könyvéből ered.  A tudatosság szintjeit úgy ábrázolja az író, hogy kineziológiai teszt segítségével beskálázta és megkereste a legalacsonyabb szintet, ami a “szégyen” szintje, és megkereste a legmagasabb szintet, ami már a “megvilágosodás”. Minden személy elhelyezhető ezen a rendszeren és a társadalom nagy része a 9-13. szint között helyezkedik el.  Ha eljutunk egy olyan szintre ahol érdeklődünk a személyes fejlődés iránt, akkor a bátorság szintje alatt már nem lehetünk.

Ahogy haladunk felfelé, csökken a népsűrűség is, hiszen egyre kevesebb ember jut a magasabb állomásokra. Mivel senki sincs egy állandó helyen, lehetünk egy héten belül 2-3 kategóriában is, akár hosszabb rövidebb ideig, az ingadozás teljesen normális állapot. Mégis van, egy ránk leginkább jellemző kategória, amelyen jelenleg tartózkodunk és rajtunk múlik, hogy fejlődünk-e benne tovább. Ha igen óriási fizikai változást okoz, akár csak egy lépés is a felette lévő szintre.

 

A tudatosság szintjei, David R. Hawkins szerint

ERŐ nélküli szintek

 

1. Szégyen – Energiaszint: 20

A szégyen szintje veszedelmesen közel jár a halálhoz, amelyet az egyének a szégyentől való menelülés eszközeként választanak szándékos öngyilkossággal, vagy kevésbé nyilvánvaló módon az életet meghosszabbító lépések meg nem tételével. Ezen a szinten gyakori az elkerülhető balesetből bekövetkező halál. Valamennyien tudatában vagyunk bizonyos mértékig, milyen fájdalmas dolog megszégyenülni, hiteltelenné, személytelenné válni. A szégyen állapotában lehorhasztott fejjel eloldalgunk, azt kívánva, bárcsak láthatatlanok lennénk. A számkivetés a szégyen egyik hagyományos velejárója, s a kezdetleges társadalmakban a számkivetés egyet jelent a halállal. Mivel a szégyen a személyiség teljes szintjét erősen lehúzza, hajlamossá tesz a többi negatív érzelem iránt, s így  gyakran vált ki hamis büszkeséget, haragot és bűntudatot.

2. Bűntudat – Energiaszint: 30

Itt is még az öngyilkosság gondolatai tépáznak minket a bűntudatunk miatt. Bűnösnek tartjuk magunkat és nem tudunk megbocsátani a múltban elkövetett vétkeinkért. Emésztjük magunkat olyan hibás cselekedetekért, amin változtatni már úgysem tudunk. A többnyire nem tudatos bűntudat pszichoszomatikus betegségeket okoz, növeli a balesetek valószínűségét és az öngyilkos hajlamot. Sokan egész életükben bűntudattal küszködnek, mások pedig kétségbeesetten igyekeznek megszabadulni tőle azáltal, hogy – erkölcstelen módon – teljesen tagadják bűntudatukat.

3. Fásultság –  Energiaszint: 50

Reménytelenség érzése, a csüggedés és teljes fásultság jellemző arra aki ezen a szinten megakad. A tehetetlenség állapota, amikor úgy érezzük bármilyen változtatás az életünkben hiábavaló. Ez a szint a hajléktalanok világa is. A világ és a jövő kilátástalannak tűnik; az élet fő témája a szenvedés. A tehetetlenség ezen állapotának áldozatai minden tekintetben segítségre szorulnak, s nem csak belső erőforrásoknak vannak híján, hanem az energiának is, amellyel elérhetnék azt, ami amúgy pedig elérhető lenne a számukra. Ha a róluk gondoskodóktól nem kapnak külső energiát, életük könnyen végződhet passzív öngyilkossággal. Élni vágyás nélkül a reménytvesztettek üres tekintetével merednek maguk elé, nem reagálnak az ingerekre.

4. Bánat – Energiaszint – 75

E szintre a szomorúság, a veszteségérzet és a függőség jellemző. A legtöbben már tartózkodtunk itt hosszabb-rövidebb ideig, de azok, akik megrekednek ezen a szinten, állandó sajnálkozásban és levertségben élnek. Ez a búslakodás, a veszteség és a múlt iránti bűntudat foka. Ide tartoznak a kudarcot életük részének tekintő örök vesztesek és a szenvedélyes szerencsejátékosok, továbbá azok is, akik elvesztik állásukat, barátaikat, családjukat, lehetőségeiket, sőt akár a pénzüket vagy az egészségüket elvesztők is.

5. Félelem – Energiaszint – 100

A félelem szintjén már sokkal több életenergia áll rendelkezésre; a veszélytől való félelem egyenesen egészségesnek mondtható (ld. Selye János stresszelmélete). A világ jelentős részét a félelem mozgatja, az embereket állandó ténykedésre serkentve. Félelem az ellenségtől, félelem az öregségtől vagy a haláltól, félelem az elutasítástól, és egy sor egyéb szociális félelem, amelyek a legtöbb ember életében alapvető motivációk. Ebből a szempontból a világ veszélyes hely, tele van csapdákkal és fenyegetésekkel.

6. Vágyakozás – Energiaszint – 125

Ezen a szinten ismét több energia áll rendelkezésre; a vágyakozás az emberi tevékenységek igen jelentős részét motiválja, beleértve a gazdagságot is.  A hirdetések a vágyainkraépítve „programoznak be” bennünket az ösztönös késztetéseinkkel kapcsolatba hozható „szükségletekkel”.  A vágyakozás késztet arra, hogy nagy erőfeszítéseket tegyünk céljaink eléréséért vagy különféle jutalmakért. A pénz, a presztízs vagy a hatalom vágya uralja sok olyan személy életét, akinek sikerült a félelem szintje fölé emelkednie.  A vágyakozás egyben a szenvedélybetegségek szintje is, hiszen a mohó vágy néha az életnél is fontosabbá válik, elsőbbséget élvez a tudatunkkal szemben. Éppen ezért ez a dohányosok, alkoholisták, drogfogyasztók szintje.

7. Harag – Energiaszint – 150

A harag az esetek nagyobb részében neheztelésként és bosszúállásként fejeződik ki, s emiatt lobbanékony és veszedelmes. A haragot , mint életstílust azok a személyek példázzák, akik ingerlékenyek és robbanékonyak, akik az apró sérelmekre is túlérzékenyek, s akik „igazságtalanság-gyűjtőkké”, veszekedős, pereskedő, háborúskodó személyekké válnak.  Mivel a harag a frusztrált akaratból fakad, a közvetlenül alatta elhelyezkedő energiamezőn alapul. A frusztráció a vágyak fontosságának eltúlzásából származik. A haragos személy – akár csak a frusztrált kisgyerek – dühöngeni kezdhet. A harag könnyen vezethet az élet minden területén romboló hatású gyűlölethez.

8. Büszkeség – Energiaszint – 175

Az első szint ahol jól érezzük magunkat, de ez egy hamis érzés, mivel a külső körülményektől is függ. Az embereket – e szintet elérve – olyan pozitív érzések töltik el, amelyek már éles ellentétben állnak az alacsonyabb energiaszinteken tapsztaltakkal. Az önbecsülésnek ez a fajta megnövekedése gyógyír mindazon fájdalmakra, amelyeket az alacsonyabb tudati szinteken kell elszenvedni. A büszkeség önmagában jó hírnévnek örvend, mégis a tudati táblán a kritikus 200-as szint alatt marad. Ez az oka annak, hogy a büszkeség csak az alacsonyabb szintekhez viszonyítva jó érzés. A gondot egy mondással könnyen jellemezhetjük: „Magas lóról, könnyen nagyot lehet esni”. A büszkeség védekező és sérülékeny, mivel külső körülményektől függ ezért ezek hiányában váratlanul alacsonyabb szintekre lehet visszaesni.  A büszkeség árnyoldalai a fennhéjazás és a tagadás. E tulajdonságok gátolják a fejlődés; a büszkeség lehetetlenné teszi a szenvedélybetegségekből való kigyógyulást, mivel tagadja az érzelmi problémák és a személyiséghibák létét.

 

ERŐVEL teli szintek

 

9. Bátorság  – Energiaszint – 200

Az ERŐ a 200-as szintnél jelenik meg, ez az a kritikus határvonal, amely elválasztja egymástól az életet érő pozitív és negatív hatásokat. A bátorság szintjének elérése a valódi ERŐ megszerzését jelzi, s ezért ez  a „képessé válás” szintje is. Itt kezdődik a felfedezés, az eredmények, az állhatatosság és az elszántság zónája. Az alacsonyabb energiaszintekről a világ teménytelen, szomorú, ijesztő vagy frusztrációkat okozó helynek tűnik, a bátorság szintjéről azonban az élet már izgalmas, kihívásokkal teli és serkentő jelenség. A bátorság az új dolgol kipróbálásának és az élez viszontagságaival való szembeszállásnak a hajlandóságát jelenti. A képességeknek ezen a szintjén az egyén már hatékonyan tudja kezelni az életben kínálkozó lehetőségeket.  (Az emberiség kollektív tudati szintje hosszú századokon át 190 volt, de különös módon az utóbbi években megugrott, és elérte a jelenlegi 207-es értéket . (2002-ben, amikor a Hawkins professzor írta a könyvet)

10. Pártatlanság – Energiaszint – 250

Az energia igen pozitívvá válik, ahogy eljutunk arra a fokra, amelyet pártatlannak nevezünk, mivel már mentes az alacsonyabb szintekre jellemző erős állásfoglalási hajlamtól. 250-es szint alatt a tudat igen gyakran észlel ellentétpárokat, és azok közül mereven ragaszkodik az egyikhez, ez pedig nagy hátrány egy olyan világban, amely nem fekete-fehér, hanem összetett és soktényezős. A pártatlanság/semlegesség szintjén élő személytől például ilyesmit hallhatunk: „Nos, ha nem kapom meg ezt az állást, majd kapok egy másikat.” Ez a belső magabiztosság kezdete, az egyén ráébred az EREJÉRE. A 250-es szinre az a hozzáállás jellemző, hogy bár az életben vannak hullámhegyek és hullámvölgyek, az ember mégis képes végig a felszínen maradni, és így nagy baj nem történhet. A pártatlanság szintjén állóknak jó az általános közérzetük, bíznak abban, hogy képesek boldogulni a világban. Ez a biztonság szintje. A pártatlan személyekkel könnyen ki lehet jönni, és jó velük kapcsolatban állni, mivel nem érdekli őket sem a konfliktus, sem a versengés, sem a bűntudat. Jól érzik magukat, és érzelmileg kiegyensúlyozottak.

11. Hajlandóság – Energiaszint – 310

Ez az igen pozitív energiaszint a magasabb szintek elérésének kapujaként is tekinthető. A munka a pártatlanság szintjén is megfelelően, a hajlandóság szintjén azonban már jól végezhető el, és e személyek bármibe is kezdenek, általában sikerrel járnak. A fejlődés ezena fokon igen gyors, az itt lévők ugyanis továbblépésre kiválasztott személyek. A hajlandóság azt jelenti, hogy az illető leküzdötte az élettel szembeni ellenállását, és elkötelezetté vált a részvétel iránt.  Ezen a szinten rájövünk hogy a biztonság és a kényelem nem elég, és elkezdjük hatékonyabban használni az energiánkat. Azon kezdünk gondolkozni, hogy a jó munka nem elég és törekszünk arra, hogy még jobbak legyünk benne. Fontos lesz számunkra az optimális időkazdálkodás és a hatékony termelékenység. Minden olyan dolog, ami az előző szinten, még nem foglalkoztatott minket, itt az önfegyelem és az akaraterő fejlődik, erősödik. Ezen a szinten egy diák tudatosan tanul, ha már dolgozunk akkor pedig jól végezzük a munkánkat.

12. Elfogadás – Energiaszint – 350

Ezen a tudati szinten jelentős átalakulás megy végbe, itt már az egyén megérti: ő maga a forrása és egyben teremtője is élete történetének. Itt egy erőteljes váltás történik, mert felismerjük és megéljük tudatosan az élet lehetőségeit. Az előző szinthez képest, itt már a képességeinket a jó szolgálatába szeretnénk állítani. Ezen a szinten azt a felelősséget fogadjuk el, hogy fontos szerepünk van ebben a világban. Ha nem találjuk a helyünket, a kapcsolatunkban, a munkánkban, vagy az egészségünkben, akkor  változtatunk rajta, mert észrevesszük az élet nagy lehetőségeit. Ez a szint arra kényszerít minket, hogy pályát változtassunk, merjünk kilépni egy rossz kapcsolatból, vagy teljes életmódváltásra hívja fel a figyelmünket, mert az egészségünk a tét.

13. Ésszerűség – Energiaszint – 400

Ezen a szinten átlépjük az előző szintek, érzelmi szempontjait és elkezdünk racionálisan gondolkodni. Hawkins szerint ez a tudomány és az orvostudomány szintje. Itt már képesek leszünk az érveléseink mellett kitartani és meggyőzni ezzel másokat is. Rendelkezünk a fegyelem és a proaktivitás képességével és teljes mértékben ki is használjuk azt. Itt már azt mondjuk magunknak: Mindent megteszek amelyet a képességeim engednek és tudom, hogy a világ hasznára leszek. Ez már egy olyan magas szint ahová a legtöbb ember fel sem jut életében. Aki idáig eljutott, Albert Einstein, Freud.

14. Szeretet – Energiaszint – 500

Az általában szeretetnek és szerelemnek nevezett „fogalmaknak” nem sok köze van ahhoz, amiről ez a szint szól. Az 500-as szintet a feltétlen, változatlan és maradandó szeretet megjelenése jellemzi, amely nem ingadozik, mivel forrása nem függ külső tényezőktől. A szeretet létállapot: a világhoz való viszonyulás megbocsátó, gondoskodó, és támogató módja. A szeretet nem intellektuális jellegű, nem az elméből fakad, hanem a szívből sugárzik. Indítékai tisztaságának köszönhetően képes arra, hogy másokat felemeljen, és nagy dolgokat vigyen véghez. Ez a feltétel nélküli szeretet szintje, minden létező lénnyel, aminek az alapja az együttérzés. Minden képességünket és tehetségünket, a szívünk szolgálatába állítjuk. Ez az ébredés szintje ahol a motivációnkat az egónk nem torzítja. Ezen a szinten nagyon erős lesz az intuíciónk. Az életszolgálat szintjére jutott Teréz anya, Gandhi.

15. Öröm – Energiaszint – 540

Az 540-es szint felett már a szentek, a spirituális gyógyítók és a spiritualitást, lelki értékeket magas szinten tanulmányozók birodalma kezdődik. Erre az enegiamezőre a rendkívüli türelem és a pozitív hozzáállás jellemző, ami még tartós nehézségek esetén sem csorbul.  Ez a szint az átfogó, semmivel össze nem keverhető boldogság szintje. Ha olyan emberrel találkozunk aki ezen a szinten van, hihetetlen erőt érzünk benne. Ezen a szinten az életet, a teljes összhang és az intuíció vezérli. Itt már nincs célok meghatározása, tervek készítése, a fejlett tudat lehetővé teszi, hogy sokkal magasabb szinten működjünk.

16. Béke – Energiaszint – 600

Ez az energiamező azzal a létélménnyel áll összefüggésben, amelyet olyan kifejezésekkel szoktak jellemezni, mint a transzcendencia, az önmegvalósítás vagy az Istentudat. Rendkívül ritka, tízmillió emberből csak egy éri el.  Ez már egy érzéki tapasztalaton túli, természetfeletti állapot. Ezen állapotban eltűnik a szubjektív és az objektív közötti különbség, és az észlelésnek már nincsen fókuszpontja. Az e szintet elérő egyének gyakran eltávolodnak a világtól, mivel az áldottság kialakuló érzése kizárja a közönséges tevékenységeket. Egyesek spirituális tanítókká válnak, mások névtelenül dolgoznak az egész emberiség javáért.

17. Megvilágosodás – Energiaszint – 700 és 1000 közötti

Az emberi tudat legmagasabb szintje, ahol az emberiség az Istenséggel keveredik. Nagyon ritka, Krishna, Buddha és Jézus jutott el idáig. Valamennyien kapcsolatban állnak az isteni természettel, amivel gyakran azonosítják is őket. Ez már a nagy erejű inspiráció szintje;az idetartozó lények olyan attraktormezőket teremtettek, amelyek az egész emberiségre hatást gyakorolnak. A 700 és 1000 közötti szinten már nem észlelhető a másoktól elkülönülő, személyes én; ehelyett az ÉN a TUDATTAL és az ISTENI TERMÉSZETTEL egyesül. A MEG NEM NYILVÁNULÓT ÉNKÉNT élik meg, immár az elmén túl. Az egónak ez az átlépése példaként szolgálhat másoknak, akik megtanulhatják belőle, hogyan érhetik el maguk is ezt az állapotot. Ez a tudat evolúciójának a csúcsa; legalább is az emberi lét birodalmában.

Arra, hogy kitaláljuk melyik a természetes szintünk, érdemes nyomás alatt kipróbálni magunkat. Hiszen a külső hatások alatt jön ki az igazi énünk, amikor nem tudatosan cselekszünk, vagy mondunk valamit. Az egyik szintről a másikra való átlépés, óriási energiát igényel tőlünk. Mikor például elérjük a bátorság szintjét, az addigi félelmeink, gátlásaink jellentéktelennek fognak tűnni számunkra, hiszen óriási jellemfejlődésen esünk át közben.

A legfontosabb, hogy nem érhetjük el a magasabb szinteket, ha nem megyünk végig az alacsonyabbakon, még akkor is ha a legalsó szinteket nem is érintjük. Hawkins szerint az emberek 85%-a él a bátorság szintje alatt. Ez megdöbbentő adat.

Merjünk fejlődni és éljünk a tudatosság szintjeinek lehetőségével, mert semmit sem veszíthetünk. Jézus egy asztalos volt, Gandhi ügyvéd, Buddha pedig egy herceg. Ők is elindultak valahonnan…

Péter Anita Helga – Tudatosság Tréner

Access Consciousness® Minősített Facilitátor (CF),  Access Bars®, Facelift®, Body® kezelő és Facilitátor 

A következő közösségi médiafelületeken is szeretettel várlak, így nem maradsz le, az újdonságokról.

Szeretnél fejlődni, segítségre van szükséged? Jelentkezz Konzultációra vagy Kezelésre MOST!

Már ismered az Access Consciousness-t és Tanfolyamot keresel? Mit teremthetünk együtt, ha engem választasz?

Forrás, Továbbá Dr. David R. Hawkins: ERŐ kontra erő című könyve 

Ha szeretnél még hasonló éredekes cikkeket olvasni, kérlek látogass el a Központi Blog-oldalamra is…!

Köszönöm, ha megosztod: